Bravert Consulting

Annika Bravert


Verksamhetsutvecklare och projektledare


Jag har en bred bakgrund och är utbildad Civilingenjör inom Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Civilekonom inom Företagsekonomi. Jag har under mina närmare 20 yrkesverksamma år jobbat inom många olika branscher både inom den privata och offentliga sektorn samt för verksamheten respektive IT. Mina kunskapsområden är framförallt inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, projektledning, information mangement samt som business analyst.


Personliga egenskaper

Jag är en utåtriktad och social person som ständigt vill utvecklas och samtidigt bidra till att min omgivning utvecklas. För mig är det viktigt att alltid jobba med kunden i centrum och säkerställa bestående förändringar. Jag är en analytisk och strukturerad person som både trivs att arbeta i grupp samt att arbeta självständigt och att ta egna beslut.

Anställningar och erfarenhet

 

Managementkonsult, Bravert Consulting

2018-

Leder och ansvarar för verksamhetsutvecklingsprojekt för kunds räkning inom både den privata och offentliga sektorn.

 

Managementkonsult, Prové AB

2012-2018

Leder och ansvarar för verksamhetsutvecklingsprojekt för kunds räkning inom både den privata och offentliga sektorn. Genomfört projekt och levererat t.ex. verksamhetsprocesser, ledtids- och kvalitetsuppföljningar, kartläggning av ledningsstruktur, rekommendation till kunskapsorganisation och ansvarat för informationshanteringen i både projekt och linjeverksamhet.

 

Managementkonsult, Capgemini Consulting

2010–2012

Drivit och ansvarat för verksamhetsutvecklingsprojekt för kunds räkning inom både den privata och offentliga sektorn. Genomfört projekt och levererat t.ex. processmodell och interna processer, balanserat styrkort, kostnad-nytto analys, risk- och kvalitetsutvärderingar samt mål, visioner och arbetsbeskrivning för supply chain avdelning. Deltagit i arbetet för att ständigt utveckla företaget och har bland annat ha drivit interna projekt för att standardisera metodportfölj inom Lean och processutveckling.

 

Quality & Process Specialist, Volvo Cars IT

2008–2010

Ansvarat för Volvo Cars IT:s effektivisering av sina interna processer med hjälp av Lean och Six Sigma. Ansvarig för ledningssystemet och dess utveckling. Genomfört internrevisioner och uppföljning av bland annat styrtal för att kontrollera att ledningssystemet efterlevs. Drivande vid etableringen av kvalitetsfunktionen inom Volvo Cars IT.

 

Six Sigma Black Belt, Volvo Cars IT

2007–2008

Utbildad Black Belt inom Six Sigma metodiken vilket innebär en omfattande utbildning inom olika analys- och förbättringsverktyg. Har jobbat med förbättringsarbete av verksamhets- och projektutvecklings processerna med stöd av Lean, Six Sigma, ITIL, CMMI och PMI. Har utbildat och coachat i Six Sigma metodik genom bland annat Green Belt utbildningar och projektstöd. Drivit projekt om bland annat, Minskning av IT-störningarna i fabriken, Optimering av loggning och review för mainframe applikationer och Förbättring av samarbetet mellan organisationens enheter.

 

Business Analyst, Volvo Cars IT

2005–2006

Projektkoordinering innefattande bland annat koordinering av krav, risker och avvikelser samt sammanställning av scorecard och projektstatus. Användaranalys av IT-applikationer för området produktdokumentation.

 

Interaktionsdesigner, Spotfire AB

2002–2005

Användaranalys genom kundintervjuer i syfte att ta fram högnivåspecifikationer. Design av användargränssnitt med fokus på att förenkla användandet av mjukvaran och att göra den intuitiv att använda. Planering och genomförande av användartest

 

Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, Spotfire AB

2000–2002

Programmering inom C++, HTML och Java. Framtagning av testspecifikation och genomförande av mjukvarutestning av windowsappliktion

 

Affärs och teknikutvecklare, SKF Nova AB

2000

Utveckling av webbaserad tjänst för tillståndsövervakning av vindkraftverk.

Utbildningar


Civilekonom Företagsekonomi, 120 p, 2004

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet


Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, 200 p, 1999

Linköpings tekniska högskola


ÖVRIGA KURSER


Lean, 15 hp, 2010, Luleå Tekniska Universitet


Knowledge Management, 15 hp, 2009, Luleå Tekniska Universitet


Miljövetenskap, 15 hp, 2009, Göteborgs Universitet


Situationsanalys & Processmanagement, 2012, Prové


Certified Six Sigma Black Belt, 2008, Volvo Personvagnar


Projektledning, 2007, Wenell


Projektledning, 2001, KPMG

Annika Bravert

E-post:   bravert [at] bravert.se

Adress:  Smithska vägen 31

              42166 Västra Frölunda

Kompetenser


Roller

Projektledare, förändringsledare, processledare,

workshopledare, lärare


Verksamhetskunskap

Affärsutveckling, verksamhetsledning, kvalitetsledning, kravhantering,

informationshantering och rapportering, produktutveckling, utbildning,

omvärldsbevakning


Branscherfarenhet

Offentlig verksamhet, fordonsindustri, verkstadsindustri,

och IT-bransch


Metoder

Projektledning, Lean, Six Sigma, ITIL, BSC (Balanserat

styrkort), PENG (Kostnad-nytto analys), Process management


Verksamhetsutveckling

Processutveckling, Processledning,

Organisationsutveckling, Förbättringsledning, Etablering av arbetssätt, Effekthemtagning,

Förvaltning, Projektstyrning
© Copyright. All Rights Reserved.

E-post: bravert [at] bravert.se

ADRESS


Smithska vägen 31

421 66 Västra Frölunda